stat4u Ubezpieczenia NNW - Najtańsze ubezpieczenia w Radomiu - Ubezpieczenia Radomskie
Południowa 39 lok. 5, 26-600 Radom
+48 506 106 212
jarkucharski@o2.pl

Ubezpieczenia NNW

Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW skierowane jest do wszystkich tych osób, które chciałby dodatkowo zabezpieczyć się finansowo na okoliczność wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia są natomiast bezpośrednio następstwa tego zdarzenia dla Ubezpieczonego w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej. Do najważniejszych zalet ubezpieczenia NNW należy jego szeroki zakres ochrony oraz możliwość indywidualnego dopasowania zapisów w polisie do własnej sytuacji. Trzeba bowiem pamiętać, że niektóre osoby, na przykład ze względu na wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania, są bardziej narażone na ulegnięcie wypadkowi niż inne. Tak, jak w przypadku większości produktów ubezpieczeniowych, również ubezpieczenie NNW można wykupić w pakiecie podstawowym lub rozszerzyć go o dodatkowe klauzule. W pierwszej opcji Ubezpieczony otrzymuje ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.